Diadema, esquerda, volver! – (ano 1982)

1982_0150